Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone

Jak decyzje banków centralnych wpływają na handel na Forexie?

Kursy walut – a tym samym zmiany wartości poszczególnych par na rynku Forex – są w sporym stopniu zależne od działania banków centralnych. W jaki sposób ich decyzje wpływają na inwestorów?

Co to jest bank centralny?

Bank centralny to inne określenie na banki narodowe – ich rolą jest przede wszystkim zarządzanie walutą obowiązującą w danym kraju. Do zadań takich instytucji należy m.in. kontrolowanie stóp procentowych, monitorowanie środków będących w obiegu, a także prowadzenie rozrachunków międzybankowych. Ich działania mają istotny wpływ na gospodarkę państwa i transakcje zawierane w ramach rynków finansowych – w tym także rynku Forex.

Inwestorzy, którzy chcą postawić na handel na Forexie, powinni być na bieżąco z działaniami banków centralnych w krajach, które operują walutami znajdującymi się w ich portfelach. W przypadku polskiego złotego jest to Narodowy Bank Polski (a ściślej – Rada Polityki Pieniężnej), z kolei dla euro – Europejski Bank Centralny (EBC lub ECB). Spore znaczenie ma również Bank Anglii, który kontroluje funta brytyjskiego. Za politykę monetarną dolara amerykańskiego odpowiada z kolei System Rezerwy Federalnej (w publikacjach w języku angielskim można często spotkać się z potoczną nazwą „Fed”). Aby móc wykorzystać informacje o bankach centralnych w swojej strategii inwestycyjnej, należy najpierw założyć konto na platformie zapewniającej dostęp do rynku Forex – takie rozwiązanie oferuje m.in. duński bank Saxo.

Jakie decyzje może podejmować bank centralny?

Decyzje banków centralnych są podejmowane na regularnych zgromadzeniach. Ich harmonogram można najczęściej znaleźć na stronach internetowych poszczególnych instytucji – w Polsce spotkania odbywają się w każdym miesiącu. W kontekście kursów walut największe znaczenie mają decyzje w sprawie stóp procentowych, które mają bezpośredni wpływ na wysokość rat kredytów, a tym samym wartość pieniądza w obiegu oraz inflację.

Jak banki centralne wpływają na rynek Forex?

Rola banków centralnych na rynku Forex wiąże się przede wszystkim z zarządzaniem inflacją oraz wartością pieniądza. Z reguły, gdy instytucje odpowiadające za politykę pieniężną decydują się na podwyższenie stóp procentowych, inwestorzy interpretują to jako sygnał do zakupu waluty. Wynika to z faktu, że efektem takiego działania jest wzrost popytu na wskazany środek płatniczy. Zbyt niskie stopy procentowe sugerują natomiast odwrotną sytuację, przez co popyt na walutę spada. Inaczej jest jednak w przypadku skrajnie wysokich wartości, które niemal zawsze wiążą się z wysokim poziomem inflacji – to sygnał, że wycena waluty może być zbyt niestabilna, by otworzyć pozycję w swoim portfelu.

W niektórych sytuacjach banki centralne decydują się także na wdrożenie stałego kursu walutowego. Oznacza to, że wartość danej waluty jest sprzężona z wartością innej, stabilniejszej waluty – najczęściej dolara amerykańskiego, a w niektórych przypadkach euro. Choć nie oznacza to, że wahania w kursie przestają występować, zazwyczaj są one bardzo małe – w zakresie 1% od zmian wartości innej waluty. Taki mechanizm ma spory wpływ na korelację między różnymi parami, co z pewnością warto wziąć pod uwagę przy budowaniu swojego portfela inwestycyjnego na rynku Forex.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
  • 06/06/2023